ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για κάθε τομέα, η διεύθυνση

καθώς και ο χάρτης για την πρόσβαση στο Σημείο Επαφής ΙΡΙΔΑ

Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα, Τ.Κ. 105 61

irida@ypakp.gr

210-3311676