Συχνές Ερωτήσεις για τα Ασφαλιστικά

Δείτε στη συνέχεια συχνές ερωτήσεις (FAQ) που υποβάλλονται από τους πολίτες στα πλαίσια λειτουργίας

του  Σημείου Επαφής ΙΡΙΔΑ του Υπουργείου μας και αφορούν ζητήματα ασφάλισης.

Οι Συχνές Ερωτήσεις για τα Ασφαλιστικά χωρίζονται σε 3 θεματικές ενότητες που αφορούν τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, τις Εισφορές και τις Συντάξεις αντίστοιχα.

1η ΕΝΟΤΗΤΑ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

Τι άλλαξε με τον ΕΦΚΑ;

Όλοι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα ασφαλίζονται από 1-1-2017 σε έναν ενιαίο φορέα με κοινούς κανόνες εισφορών και παροχών, χωρίς διακρίσεις. Σε έναν, νέο, σύγχρονο, αποτελεσματικό, Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τι αλλάζει για τους συνταξιούχους;

Οι διαδικασίες εκσυγχρονίζονται, απλοποιούνται, επιταχύνονται και όλοι λαμβάνουν τη σύνταξη τους από τον ΕΦΚΑ στον τραπεζικό τους λογαριασμό, τον οποίο θα πρέπει να δηλώνουν ως ακατάσχετο.

Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους;

Ο νέος ΕΦΚΑ στηρίζεται στους ανθρώπους του! Κανείς δε χάνει -ούτε θα χάσει- τη δουλειά του. Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία επιμόρφωσης των υπαλλήλων.

Ποια σημεία εξυπηρέτησης μπορούμε να επισκεπτόμαστε πλέον;

Τα γνωστά σημεία και καταστήματα εξυπηρέτησης όλων των φορέων συνεχίζουν να λειτουργούν για την ομαλή μετάβαση και εξοικείωση των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων στις σύγχρονες μηχανογραφικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Τι μπορεί να κάνει όποιος δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ή ιδιαίτερη εξοικείωση με την τεχνολογία;

Όποιος δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ή εξοικείωση με την τεχνολογία, μπορεί να επισκεφτεί οποιοδήποτε σημείο εξυπηρέτησης, όπου οι υπάλληλοι θα τον βοηθήσουν άμεσα.

Εκτός από την ιστοσελίδα, υπάρχει άλλος τρόπος εξυπηρέτησης χωρίς μετακινήσεις και ταλαιπωρία;

  • Το ειδικό call center του ΕΦΚΑ. Καλώντας στο 1555(αστική χρέωση) οι πολίτες λαμβάνουν ενημέρωση για τις βασικές λειτουργίες του ΕΦΚΑ και σταδιακά για όλα τα ασφαλιστικά θέματα που τους απασχολούν.
  • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Φορέα, στέλνοντας μήνυμα στο information@efka.gov.gr

Πώς οι νέες δομές του ΕΦΚΑ συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής;

Ιδρύονται τα πρώτα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης. Σταδιακά, θα λειτουργήσουν σε όλη τη χώρα 11 ΠΕΚΑ, ώστε να ασκούν δίκαιο και εντατικό έλεγχο για την ανασφάλιστη εργασία.

2η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Πως υπολογίζονται οι εισφορές μου μετά την 1/1/2017;

Από 1/1/2017 καταργήθηκαν οι ασφαλιστικές κατηγορίες-κλάσεις. Βάση υπολογισμού των εισφορών αποτελεί πλέον το πραγματικό εισόδημα.

Σε ποιους ασφαλισμένους εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες;

Οι νέοι κανόνες εισφορών εφαρμόζονται στους ήδη, κατά την 01/01/2017, ασφαλισμένους των ενταχθέντων ασφαλιστικών φορέων, καθώς και στα πρόσωπα που εντάσσονται στην κοινωνική ασφάλιση, μετά την ημερομηνία αυτή, για πρώτη φορά.

Πως υπολογίζονται οι εισφορές με βάση το εισόδημα;

Οι εισφορές για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη υπολογίζονται ως ποσοστό επί του εισοδήματος ως εξής:

α) Κλάδος σύνταξης 20%

β) Κλάδος ασθένειας 6,95%

Για τις δραστηριότητες για τις οποίες προβλέπεται, με βάση τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων ταμείων, υποχρέωση καταβολής εισφορών στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και προνοίας, οι εισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό επί του εισοδήματος σε ποσοστά 7% και 4% αντίστοιχα.

Για τους αγρότες έχει προβλεφτεί μεταβατική περίοδος έως 31-12-2021 και οι εισφορές τους για τον κλάδο της σύνταξης αυξάνονται σταδιακά ώστε το 2022 να είναι ίσες με 20%. Αντίστοιχα για τους ανεξάρτητα αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες έχει προβλεφτεί μεταβατική περίοδος έως 31-12-2020 με κλιμακωτές μειώσεις στις εισφορές έως 50%.

Ως πραγματικό νοείται το καθαρό ή το μεικτό εισόδημα που δηλώνεται στην Εφορία;

Από 1-1-2019 το εισόδημα που λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό των εισφορών είναι το καθαρό φορολογητέο εισόδημα, προ αφαίρεσης των καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών, που προέρχεται από δραστηριότητα που δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση (επιχειρηματική δραστηριότητα, αγροτική δραστηριότητα, μισθωτή εργασία). Για το 2018 έχει προβλεφθεί συνολική έκπτωση 15% επί του ως άνω φορολογητέου εισοδήματος.

Ποια εισοδήματα λαμβάνονται υπόψη;

Λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους, τα οποία προέρχονται από τη δραστηριότητα η οποία δημιουργεί υποχρέωση καταβολής εισφορών. Έως ότου καταστούν διαθέσιμα στην αρχή του έτους τα φορολογητέα εισοδήματα του προηγούμενου, (οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται στο τέλος του πρώτου εξαμήνου), λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του προηγούμενου εκκαθαρισμένου φορολογικά έτους. Μετά την φορολογική εκκαθάριση των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους θα ακολουθεί επανυπολογισμός των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών και συμψηφισμός τους με τις όποιες τυχόν επιπλέον καταβολές

Πρέπει να προσκομίσω τη φορολογική μου δήλωση ώστε να αποδείξω το εισόδημα μου;

Όχι. Τα εισοδήματα λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Υπάρχει ανώτατο όριο εισοδήματος επί του οποίου καταβάλλονται εισφορές;

Ως ανώτατο όριο ορίζεται το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει. (μηνιαία 5860,80 ευρώ-ετήσια 70.330,00 ευρώ).

Πως θα γίνεται η πρόσθεση των εισοδημάτων για την επιλογή της ελάχιστης βάσης υπολογισμού εισφορών

Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από την παροχή της μισθωτής υπηρεσίας. Σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους, ώστε η βάση υπολογισμού, όπως προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων, να μην υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού, και να μην ξεπερνά το μέγιστο πλαφόν των 5860,80 ευρώ μηνιαίως.

Παράλληλη ασφάλιση

Σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ασκεί παράλληλα επαγγελματική δραστηριότητα σε άνω του ενός τομέα και προκύπτει για κάθε μία από αυτές βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την ισχύ του ν.4387/2016, υποχρέωση καταβολής εισφορών στον ΕΦΚΑ, για το υπολογισμό του μηνιαίου εισοδήματος αθροίζεται το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα των επιμέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Υπάρχει κατώτατο όριο εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές;

Ως κατώτατο όριο ορίζεται το ύψος του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει. (μηνιαία 586,08 ευρώ-ετήσια 7.033 ευρώ). Για τους αγρότες το κατώτατο όριο αντιστοιχεί στο 70% του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού δηλαδή στα 410,25 ευρώ μηνιαία ή στα 4.923,07 ετησίως. Σε περίπτωση άσκησης παράλληλης δραστηριότητας, το κατώτατο ότιο υπολογίζεται μόνο στην πρώτη αναληφθείσα δραστηριότητα.

Έχω μηδενικό εισόδημα. Τι εισφορά θα καταβληθεί;

Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.

Έχω δηλώσει “ζημία”. Τι εισφορά θα καταβληθεί;

Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.

Δεν είχα υποβάλλει δήλωση για τα εισοδήματα του 2015. Τι εισφορά καταβάλλω;

Στις περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί δήλωση εισοδήματος ή δεν έχει για διάφορους λόγους εκκαθαριστεί, η εισφορά υπολογίζεται επί των εισοδημάτων του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.

Είμαι μέλος αγροτικής οικογενειακής εκμετάλλευσης. Τι εισφορές καταβάλλω;

Οι εισφορές υπολογίζονται επί του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος διαιρούμενου δια του αριθμού των μελών της οικογενειακής εκμετάλλευσης.

Πρόκειται να κάνω έναρξη δραστηριότητας. Τι εισφορά θα καταβάλλω;

Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος από τον μήνα έναρξης εργασιών και έως το Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Με ποιον τρόπο πληρώνονται οι εισφορές;

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε όλες τις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού (πάγια εντολή).

Υπάρχουν μεταβατικές Ρυθμίσεις για τους ανεξάρτητα αυτοαπασχολούμενους από 1/1/2017 έως 31/12/2020;

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 98 του ν.4387/2016, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2020, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που προέρχονται από το πρ. ΕΤΑΑ δικαιούνται μείωση της καταβαλλόμενης ασφαλιστικής τους εισφοράς.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που προκύπτει μετά την εφαρμογή της δικαιούμενης σύμφωνα με τα ανωτέρω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών δεν μπορεί να υπολείπεται της εισφοράς που προκύπτει αν ληφθεί ως βάση υπολογισμού το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος ίσο με τον βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Ειδικά για ασφαλισμένους κάτω της πενταετίας, το ποσό της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται της εισφοράς που προκύπτει αν ληφθεί υπόψη ως εισόδημα το 70% του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Υπάρχει ειδικό καθεστώς για τους νέους επιστήμονες;

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες του πρ.ΕΤΑΑ, καθώς και για τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προβλέπεται κατά τα πρώτα πέντε χρόνια από την υπαγωγή στην ασφάλιση, καταβολή μειωμένου ασφαλίστρου (14% για τα πρώτα δύο έτη ασφάλισης και 17% για τα επόμενα τρία έτη ασφάλισης) και χαμηλότερη κατώτατη βάση υπολογισμού (ίση με €410,26). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις καταβολής μειωμένης ασφαλιστικής εισφοράς η διαφορά καταβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης, χωρίς επιβαρύνσεις.

Υπάρχει δυνατότητα μερικής καταβολής;

Ναι. Η πληρωμή οποιουδήποτε ποσού γίνεται αποδεκτή. Για το ποσό το οποίο καταβάλλεται εμπροθέσμως δεν υπολογίζονται πλέον προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις. Σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς, αν το ποσό που καταβαλλόταν δεν αντιστοιχούσε στο οφειλόμενο, η πληρωμή δεν γινόταν αποδεκτή και οι κάθε είδους επιβαρύνσεις υπολογίζονταν στο συνολικό οφειλόμενο ποσό.

Με ποιο τρόπο πληρώνονται οι εισφορές;

Οι πληρωμές των εισφορών γίνονται μέσω της τράπεζας που επιλέγει ο ασφαλισμένος, με γρήγορο και απλό τρόπο. Στα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ ορίζονται όλες οι λεπτομέρειες.

Όποιος ασφαλισμένος έχει αντιρρήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών του, μπορεί να προσέρχεται στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες.

Κάθε πότε πληρώνονται οι εισφορές;

Η εισφορά είναι μηνιαία και θα καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Κατ’ εξαίρεση, οι εισφορές των αγροτών είναι μηνιαίες αλλά μπορούν να καταβάλλονται και έως την τελευταία εργάσιμη του εξαμήνου στο οποίο αφορούν.

Πως θα ενημερωθώ για τις εισφορές μου;

Τα στοιχεία πληρωμής των εισφορών καθώς και τα ειδοποιητήρια είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που αναρτώνται κάθε μήνα στον ιστότοπο www.efka.gov.gr

Είμαι μισθωτός και παράλληλα ελεύθερος επαγγελματίας. Δικαιούμαι εξαίρεση μετά την 1/1/2017 από την καταβολή μιας εκ των δύο εισφορών;

Με τους νέους κανόνες καταβολής εισφορών όλοι πληρώνουν εισφορές με βάση το πραγματικό τους εισόδημα που προέρχεται από τη κάθε δραστηριότητα που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. Η παράλογη διάκριση ανάμεσα σε παλαιούς και νέους ασφαλισμένους καταργείται. Η κατώτατη βάση υπολογισμού των εισφορών ισχύει μόνο για την πρώτη δραστηριότητα. Επομένως, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εισόδημα από τη δεύτερη δραστηριότητα, τότε καταβάλλεται μόνο η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, δηλαδή 10€ για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Είμαι μισθωτός που ταυτόχρονα ως αυτοαπασχολούμενος μηχανικός δεν έχω κέρδη. Θα πληρώσω την ελάχιστη εισφορά και ως μισθωτός και ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός;

Εφόσον από την μισθωτή εργασία καταβάλλονται εισφορές για μισθό τουλάχιστον 586€ τον μήνα και δεν προκύπτει εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα δεν οφείλεται δεύτερη εισφορά. Στην περίπτωση όμως που από την μισθωτή εργασία υπάρχει μικρότερη αμοιβή π.χ. 500€ τότε η εισφορά θα υπολογιστεί στην διαφορά από τα 586€ δηλαδή για τα 86€.

Έχω μείωση εισφοράς ως μητέρα ασφαλισμένη;

Οι μητέρες ασφαλισμένες στους πρώην φορείς ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά μειωμένη κατά 50% για το 12μηνο που ακολουθεί το μήνα τοκετού. Για να ισχύσει η παραπάνω μείωση χρειάζεται η υποβολή σχετικής αίτησης στον ΕΦΚΑ με τη ληξιαρχική πράξη γέννησης και τον ΑΜΚΑ του τέκνου σας.

Πού πρέπει να απευθύνεται κανείς για θέματα ρύθμισης χρεών;

Όλες οι οφειλές των εργοδοτών και των αυτοαπασχολούμενων μεταφέρονται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για να είναι εφικτή η διαχείρισή τους σύμφωνα με την εκάστοτε διαδικασία ρύθμισής τους.

3η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Τι πρέπει να κάνει όποιος θέλει να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης;

Ήδη, η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται πλέον ηλεκτρονικά. Γρήγορα και απλά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του taxisnet.

Σε ενιαία ηλεκτρονική φόρμα, ανεξάρτητα από το πόσοι ήταν οι φορείς ασφάλισης. Στη συνέχεια, ο αιτών ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την πορεία της αίτησης. Μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία, τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις.

Όποιος δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ή εξοικείωση με την τεχνολογία, μπορεί να επισκεφτεί οποιοδήποτε σημείο εξυπηρέτησης, όπου οι υπάλληλοι θα τον βοηθήσουν άμεσα.

Πότε πρέπει να καταθέσω τα δικαιολογητικά;

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση και στο αποδεικτικό παραλαβής ως ελλείποντα, στο χρόνο που προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις κάθε ταμείου. Οι μισθωτοί στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας και οι αυτοαπασχολούμενοι στο υποκατάστημα της έδρας της δραστηριότητας.

Δικαιούμαι προσωρινή σύνταξη;

Ναι, εκτός αν έχει δηλωθεί στην αίτηση συνταξιοδότησης ότι δεν είναι επιθυμητή η χορήγησή της ή εάν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 4387/2016, οι οποίες αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση που καλείται ο ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει προκειμένου να του χορηγηθεί η προσωρινή σύνταξη.

Ποιο είναι το ποσό της προσωρινής που δικαιούμαι;

Η προσωρινή σύνταξη κυμαίνεται από 384,00 € έως 768,00 € και μειώνεται αν η σύνταξη που θα χορηγηθεί είναι μειωμένη λόγω ορίου ηλικίας.

Σε πόσο χρονικό διάστημα θα μου χορηγηθεί η προσωρινή σύνταξη;

Εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, πλην των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας που εκδίδεται άμεσα μετά την οριστικοποίηση των γνωματεύσεων ΚΕΠΑ.

Τι αλλάζει στο ποσό της σύνταξης με το νέο νόμο;

Για αιτήσεις συνταξιοδότησης από 13/05/2016 και μετά, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης και χορηγείται εθνική και ανταποδοτική σύνταξη.

'Εχω πάρει σύνταξη από το 2014. Θα αλλάξει το ποσό της σύνταξής μου με το νέο νόμο;

Όλες οι συντάξεις που καταβάλλονται ή εκκρεμεί η χορήγησή τους με βάση αίτηση που κατατέθηκε έως 12/05/2016 θα επανυπολογιστούν, ώστε να γίνει διαχωρισμός του ποσού σε εθνική και ανταποδοτική σύνταξη. Έως 31-12-2018 δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην καταβαλλόμενη σύνταξη.

Ποιο είναι το ποσό της εθνικής σύνταξης;

Το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 384,00 € (20 έτη ασφάλισης και 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος).

Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών ασφάλισης και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης, οπότε ανέρχεται σε 345,60 €.

Δικαιούμαι κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος;

Με τη θεσμοθέτηση της εθνικής σύνταξης, η οποία καταβάλλεται σε όλους, το ποσό της σύνταξης για αιτήσεις που κατατίθενται από 13/5/2016 και εντεύθεν, αποτελείται από την εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη, για όσα έτη ασφάλισης έχει ο ασφαλισμένος. Με τη θέσπιση της εθνικής σύνταξης διασφαλίζεται ένα ελάχιστο ποσό σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους. Τα κατώτερα όρια, που προβλέπονταν αποσπασματικά από καταστατικές διατάξεις κάθε επιμέρους ταμείου, καταργούνται.

Πώς υπολογίζεται το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης;

Υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές από το 2002 και μετά, το χρόνο ασφάλισης και τα προσδιορισμένα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης.

Ποιες είναι οι συντάξιμες αποδοχές;

Είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των αποδοχών ή του εισοδήματος του ασφαλισμένου για τα οποία καταβλήθηκαν εισφορές κλάδου σύνταξης από 01/01/2002 μέχρι και τη μέρα που προηγείται της αίτησης συνταξιοδότησης διά του συνολικού χρόνου ασφάλισης της ίδιας περιόδου. Οι συντάξιμες αποδοχές προσαυξάνονται με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ έως το 2020 και το Δείκτη Μεταβολής Μισθών από το 2021 και έπειτα.

Πότε θεμελιώνω δικαίωμα συνταξιοδότησης;

Όταν συμπληρώσετε τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την ηλικία που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Από 1-1-2022 και εντεύθεν τα όρια συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη είναι τα 62 έτη με 40 έτη ασφάλισης και τα 67 με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. Εξαίρεση αποτελούν οι ασφαλισμένοι σε βαρείες και ανθυγιεινές εργασίες και οι γονείς αναπήρων τέκνων για τους οποίους ισχύουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις.

Ο επανυπολογισμός των συντάξεων ποιους συνταξιούχους αφορά;

Σε όλους όσους καταβαλλόταν σύνταξη στις 12.5.2016 αλλά και εκείνους, για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης μέχρι την ίδια ημερομηνία και όταν εκδοθεί, η έναρξη της συνταξιοδότησης θα είναι πριν την 13.5.2016.

Αν το ποσό της σύνταξης μετά τον επανυπολογισμό είναι διαφορετικό από αυτό που μου καταβάλλεται σήμερα τι θα γίνει;

Σε περίπτωση που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό θετική προσωπική διαφορά, το επιπλέον ποσό θα χορηγείται από το έτος 2019 με αύξηση του ποσού της σύνταξης κατά το 1/5 της προσωπικής διαφοράς κάθε χρόνο και για πέντε χρόνια.

Αν το ποσό της σύνταξης, μετά τον επανυπολογισμό, είναι μικρότερο του καταβαλλόμενου, τότε το καταβαλλόμενο αναπροσαρμόζεται από 1.1.2019 σύμφωνα με τους νέους, ενιαίους κανόνες. Σε καμία περίπτωση δε θα περικόπτεται το ποσό της σύνταξης πάνω από 18%.

Η σύνταξη που θα μου δοθεί από τον ΕΦΚΑ θα λαμβάνει υπόψη και τον παράλληλο χρόνο, παρόλο που δε θεμελιώνω δικαίωμα για δεύτερη σύνταξη σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις;

Στον ΕΦΚΑ ο χρόνος ασφάλισης είναι ενιαίος για όλους τους ασφαλισμένους. Ως εκ τούτου, η σύνταξη υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί και για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές. Σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα, στον ΕΦΚΑ δε χάνεται κανένας χρόνος ασφάλισης και κανένα ποσό εισφοράς που έχει καταβληθεί.

Πώς εξαγοράζω πλασματικά έτη πλέον;

Καταβάλλοντας για κάθε μήνα αναγνώρισης την εισφορά που προβλέπεται στο ν.4387/2016 για την αντίστοιχη δραστηριότητα. Στους μισθωτούς, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του τελευταίου μήνα απασχόλησης που προηγείται του μήνα αίτησης εξαγοράς.

Τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς

Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, είτε σε μηνιαίες δόσεις. Οι μηνιαίες δόσεις είναι τόσες όσοι και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.