Συχνές Ερωτήσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη

Δείτε στη συνέχεια συχνές ερωτήσεις (FAQ) που υποβάλλονται από τους πολίτες στα πλαίσια λειτουργίας

του Σημείου Επαφής ΙΡΙΔΑ του Υπουργείου μας και αφορούν ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Που απευθύνομαι για την αδειοδότηση των Ιδρυμάτων παιδικής προστασίας (Ν.Π.Ι.Δ);

Αρμόδιοι για την αδειοδότηση των δομών παιδικής προστασίας είναι οι Δήμοι της χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου αρ.7291/Εγκ.454/25-5-1971 και της αριθ.οικ.1273/1986 (Φ.Ε.Κ.856/τ.Β΄/1986) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Που απευθύνομαι για την αδειοδότηση Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού;

Αρμόδιοι για την αδειοδότηση των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών είναι οι Δήμοι της χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ645/Β΄/1997) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Που απευθύνομαι για την αδειοδότηση ενός Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ);

Αρμόδιοι για την αδειοδότηση των (ΚΔΑΠ) είναι οι Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.Π2β/οικ.14951/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397/Β΄/2001) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Που απευθύνομαι για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος;

Ο τρόπος καταβολής του οικογενειακού επιδόματος γίνεται μέσω της εφαρμογής ΤΑΧΙSNET, μετά τη συμπλήρωση του εντύπου Α21. Για περισσότερες πληροφορίες στο www.oga.gr.

Που απευθύνομαι για την καταβολή χρηματικών παροχών λόγω μητρότητας και για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών;

Η καταβολή χρηματικών παροχών λόγω μητρότητας και η οικονομική ενίσχυση και το επίδομα απροστάτευτων παιδιών, καταβάλλονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες των οικείων Δήμων.

Που απευθύνομαι για την αδειοδότηση Παιδικής Εξοχής;

Αρμόδιες για την αδειοδότηση των Παιδικών Εξοχών είναι οι Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις των αριθμ.1277/1989 (ΦΕΚ 199/τ.Β΄/1989) και Π1β/Γ.Π.54338/2006 (ΦΕΚ 966/τ.Β΄/2006) Υπουργικών Αποφάσεων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Που απευθύνομαι για τη συμμετοχή στο Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα

Για τη συμμετοχή των παιδιών στο Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα κατά την καλοκαιρινή περίοδο συμπληρώνονται αιτήσεις στους Δήμους όπου λειτουργούν οι Κατασκηνώσεις, μετά από την έκδοση σχετικής εγκυκλίου που αφορά την λειτουργία τους από το Υπουργείο.

Που απευθύνομαι για παροχή άμεσης συμβουλευτικής, ψυχολογικής στήριξης για παιδιά και εφήβους;

Η Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας, λειτουργεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) με δωρεάν χρήση του σύντομου αριθμού κλήσης 1107 σε 24ωρη καθημερινή βάση.