Δίκτυο EURES

Αναζήτηση θέσης εργασίας από το εξωτερικό

Γενικά

Βασικοί ρόλοι του Δικτύου EURES είναι να παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής και πρόσληψης ή τοποθέτησης αλλά και να προβαίνει σε ενέργειες προκειμένου να διευκολύνει εκείνους που αναζητούν εργασία σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Επιπλέον, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες προς εργοδότες με σκοπό την εύρεση κατάλληλων υποψηφίων για εργασία. Οι υπηρεσίες του EURES προσφέρονται δωρεάν από τις εκάστοτε Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και δεν επιβαρύνουν με κανένα τρόπο τους αναζητούντες εργασία ή τους εργοδότες.

Εάν αναζητάτε εργασία σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρα μέλος του ΕΟΧ ή την Ελβετία και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια ή κάποιες από τις υπηρεσίες του δικτύου EURES, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εθνικό Γραφείο Συντονισμού της χώρας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου euresgreece@oaed.gr ή της σελίδας EURES Greece στο κοινωνικό δίκτυο Facebook.

Γενικές πληροφορίες, σχετικά με την διαδικασία πρόσληψης ευρωπαίων πολιτών μπορούν να αναζητηθούν από τον εγγύτερο προς την κατοικία σας, Σύμβουλο EURES.

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες ενώ παρέχεται και η δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής σύνδεσης μέσω των υπηρεσιών «My EURES», από τη διαδικτυακή πύλη eures.europa.eu. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε με σύμβουλο EURES στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.