Προγράμματα Απασχόλησης

Περιλαμβάνουν προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας, προγράμματα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών, προγράμματα Εργασιακής Εμπειρίας και προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όρους και προϋποθέσεις, προθεσμίες και διαδικασία υποβολής αιτήσεων πατήστε εδώ